Powołanie komisji socjalnej w szkole

W większości regulaminów ZFŚS przyznawanie świadczeń z Funduszu to uprawnienie komisji socjalnej. Należy jednak zaznaczyć, że ani ustawa o ZFŚS, ani inny powszechnie obowiązujący przepis prawa regulujący tę problematykę nie obliguje do tworzenia tego organu. Podstawą powołania tego organu jest jedynie regulamin, który powinien określać nie tylko skład komisji, ale także jej kompetencje i przesłanki rozwiązania.

Ten tekst jest dostępny tylko dla czytelników
poradnika "Kwadrans dla dyrektora szkoły"

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem
serwisu "Kwadrans dla dyrektora szkoły" ?

Zarejestruj się, a zyskasz dostęp do:

  • Aktualności i nowości oświatowych
  • Profesjonalnych porad dotyczących kadr i płac, bezpieczeństwa i zarządzania szkołą
  • Wzorów dokumentów gotowych do wykorzystania wraz z wyjaśnieniem
  • Terminarza zadań i terminów, o których każdy dyrektor musi pamiętać


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.