Zwolnienie z przyczyn ekonomicznych i przejście na świadczenie przedemerytalne bez odprawy

Pracownikowi, z którym stosunek pracy zostaje rozwiązany z przyczyn ekonomicznych, a który nie ma uprawnień do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, nie przysługuje nagroda jubileuszowa, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający go do nagrody.

Ten tekst jest dostępny tylko dla czytelników
poradnika "Kwadrans dla dyrektora szkoły"

Nie jesteś jeszcze użytkownikiem
serwisu "Kwadrans dla dyrektora szkoły" ?

Zarejestruj się, a zyskasz dostęp do:

  • Aktualności i nowości oświatowych
  • Profesjonalnych porad dotyczących kadr i płac, bezpieczeństwa i zarządzania szkołą
  • Wzorów dokumentów gotowych do wykorzystania wraz z wyjaśnieniem
  • Terminarza zadań i terminów, o których każdy dyrektor musi pamiętać


Przepisz kod:

Pola oznaczone * sa wymagane.